कम्प्युटर अपरेटर तयारी कक्षाको लागि स्मार्ट इन्फोटेकको  फेसबुक (Smart InfoTech) पेजमा सम्पर्क गर्नुहोला ।

संघीय कम्प्युटर अपरेटर तयारी कक्षा २०७९ को Orientation Classes

नयाँ पाठ्यक्रम अनुसार स. कम्प्युटर अपरेटर पदमा सिफारिस स्मार्ट साथीहरूको अनुभव 

अनलाइन परीक्षाको नतिजा तथा फिडब्याक कक्षाको नमूना

माथिको भिडियो नखुलेमा

 Demo Class

 

 

संघीय लोक सेवा आयोग (२०७८ मा परिमार्जित)

कम्प्युटर अपरेटर (रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी)

सहायक कम्प्युटर अपरेटर (रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी)

 

 

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग

सूचना प्रविधि सहायक

 

 

प्रदेश लोक सेवाका पाठ्यक्रमहरु

कोसी प्रदेश

प्रदेश निजामती सेवा

कम्प्युटर अपरेटर (पाँचौं तह)

सहायक कम्प्युटर अपरेटर (चौथो तह)

स्थानीय सरकारी सेवा

कम्प्युटर अपरेटर (पाँचौं तह)

सहायक कम्प्युटर अपरेटर (चौथो तह)

 

बागमती प्रदेश

कम्प्युटर अपरेटर (पाँचौं तह)

सहायक कम्प्युटर अपरेटर (चौथो तह)

आवधिक योजना (Periodic Plan)

 

गण्डकी प्रदेश

कम्प्युटर अपरेटर (पाँचौं तह)

सहायक कम्प्युटर अपरेटर (चौथो तह)

 

लुम्बिनी प्रदेश

कम्प्युटर अपरेटर (पाँचौं तह)

 

 

कर्णाली प्रदेश

कम्प्युटर अपरेटर (पाँचौं तह)

सहायक कम्प्युटर अपरेटर (चौथो तह)

 

सुदूरपश्चिम प्रदेश

कम्प्युटर अपरेटर (पाँचौं तह)

 

राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड

कम्प्युटर सहायक

 

नेपाल पारवहन तथा गोदाम व्यवस्थापन कम्पनी

कम्प्युटर अपरेटर (पाँचौं तह)

 

नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद

कम्प्युटर सहायक टि. ५

 

नेपाल प्रहरी

प्राविधिक प्रहरी निरीक्षक

प्राविधिक प्रहरी नायव निरीक्षक

प्राविधक प्रहरी सहायक निरीक्षक

 

नेपाली सेना

प्रा. अम. कम्प्युटर (खुला र आन्तरिक)

प्रा. जम. कम्प्युटर (खुला)

 

कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड

कम्प्युटर अपरेटर (सहायक प्रथम)

कम्प्युटर अपरेटर (सहायक द्वितीय)

 

नेपाल बैंक लिमिटेड

सूचना प्रविधि सहायक

 

नागरिक लगानी कोष

कम्प्युटर अपरेटर (पाँचौै तह)

सहायक कम्प्युटर अपरेटर (चौथो तह)

सहायक कम्प्युटर अधिकृत (छैठौं तह)

 

दुग्ध विकास संस्थान

कम्प्युटर अपरेटर (तह ४ र ५)

 

राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्ड

सहायक प्रथम, कम्प्युटर सहायक

 

पाठ्य सामग्रीहरू