स्मार्ट इन्फोटेकमा चलिरहेका कक्षाहरु

🖥 5:30 AM – Computer Operator Practical (online) By Basanta Sir
🖥 6:00 AM – MS Office Package Basic By Niraj Sir
🖥 7:00 AM- Skill Test Officer (प्रशासन) By Niraj Sir
🖥 8:00 AM – Skill Test Officer (न्याय) By Niraj Sir
🖥 11:00 AM – MS Office Package (Basic) By Rageshwari Mam
🖥 12:00 PM – MS Office Package (Basic) By Rageshwari Mam
🖥 1:00 PM- Diploma in Computer By Ragini Mam
🖥 2:00 PM – MS Office Package (Basic) By Rageshwari Mam
🖥 3:00 PM – Diploma in Computer (New) By Ragini Mam
🖥 4:00 PM- MS Office Package (Basic) By Rageshwari Mam
🖥 5:00 PM – Tally Accounting (New) By Basanta Sir
🖥 6:00 PM- Skill Test Officer (प्रशासन) – NEW (अनलाइन र भौतिक) By Basanta Sir
🖥 8:30 PM – Computer Operator Theory (online) By Niraj Sir


अपडेट गरिएको: २०८० साउन २४ गतेको अपडेट

You cannot copy content of this page