स्मार्ट इन्फोटेकमा चलिरहेका कक्षाहरु

6:00 AM – Diploma In Computer
6:30 AM- Computer Operator Practical (Lab 2)
6:30 AM – C.O. Practical (Anamnagar)
7:00 AM – MS Office Package (New)
7:30 AM – C.O. Practical (Anamnagar)
12:00 PM- MS Office Package Basic
1:00 PM- MS Office Package
2:00 PM- Diploma In Computer
3: 00 PM- Diploma In Computer (New)
4:00 PM– MS Office Package
4:30 PM – C.O. Practical (Anamnagar)
5:00 PM- MS Office Package (New)
8:30 PM– Computer Operator Practical (Online)


अपडेट गरिएको: २०७८ मंसिर २ गते