सम्पर्क ठेगाना:

पाँगा दोबाटो, कीर्तिपुर

फोन नं. ०१-४३३५४९०

मोबाइल नं. ९८४३५२१६४०, ९८४१६४९९९३, ९८६०२५५२६१

ईमेल: smart_it@outlook.com

     

You cannot copy content of this page